Marknadens mest effektiva rekryteringsprocess

Tack var vårt breda nätverk av specialiserade interims- och rekryteringsföretag kan vi hitta rätt kandidat snabbt – i många fall kan vi korta hela rekryteringsprocessen från månader till veckor. Utan att tumma på kvaliteten.

Effektiv Search och snabb onboarding

Vårt arbetssätt förenklar både search och onboarding för dig som kund. Det breda nätverket gör att vi kan hitta rätt kandidater inom loppet av några dagar. Att många av kandidaterna dessutom är tillgängliga gör att onboarding i många fall kan ske utan dröjsmål. Så oavsett om det gäller en hyrrekrytering eller en direktrekrytering kan vi i de flesta fall korta tiden tills att er nya kollega är på plats till veckor i stället för månader.

Så hittar vi rätt kandidat

Men en rekrytering handlar inte bara om tid, viktigast är att hitta rätt kandidat. Vårt nätverk av nätverk ger oss tillgång till en otrolig bredd av talanger och kompetens. Vi på Wepartner använder oss sedan av flera verktyg för att säkerställa kvaliteten i våra snabba leveranser:

  • Vid seniora befattningar och specialister gör vi kartläggningar och search av profiler via sociala medier.
  • Vi tar alltid direktkontakt med referensgivare för att fånga upp nyanser och detaljer. Vi arbetar med inofficiella referenser för att få en så korrekt bild som möjligt av kandidaterna – och bästa möjliga matchning mot den aktuella rollen.
  • Vid behov genomför vi digitala kunskapstester via Eproved – för att säkerställa kunskaper inom specifika och kritiska områden.
  • Självklart genomför vi dessutom personlighetstester, bakgrundskontroller och använder oss av sedvanliga verktyg för att hitta rätt person för rätt roll.

En trygg arvodesprincip

Vår styrka är vårt nätverk. Det gör att vi kan söka bredare och ändå tillsätta rollen snabbare. Det gör också att vi vågar ha en enkel och trygg arvodesprincip: Hos Wepartner har vi inget engagemangsarvode. I stället betalar våra kunder först efter tillsättningen är avklarad och du som kund är nöjd.

Jens Nyström, CFO, Björn Borg:

”Snabba, effektiva, flexibla och framför allt bra på att få fram starka och kompetenta kandidater. Kommer definitivt fortsätta mitt samarbete med Wepartner.”

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakta oss